wtorek, 6 kwietnia 2010

Jüngstes Gericht


rz. Radunia, Krępiec pod Gdańskiem, III 1999 r.

Dziękuję Mayu za nadanie właściwego imienia tej fotografii.
Są bardzo ważne zdjęcia, które latami czekają bądź na konkretnego adresata, bądź na "ochrzczenie". Tak się stało i w tym przypadku.